top of page

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਤਝੜ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

اور

2021 ਵਿਚ ਅਸੀਂ 185 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 7 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ.

اور

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਝੜ ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

اور

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020/21 ਲਈ ਸਾਲ 10 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੈਨ 155 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ 11 ਵਿੱਚ 120 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ.

اور

ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ:

اور

  • ਸਤੰਬਰ - ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਰਟਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ

اور

  • ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਤ - ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸਵੇਰ

اور

  • 31 ਅਕਤੂਬਰ - ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

اور

  • 1 ਮਾਰਚ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ

اور

  • ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅੰਤ - ਅਪੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ

اور

bottom of page